Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering 2021 heeft in verband met de Covid-19 maatregelen digitaal plaatsgevonden op maandag 13 december 2021. Het bestuur dankt alle aanwezige leden voor hun aanwezigheid en inbreng. Het verslag van deze vergadering zal binnenkort worden gepubliceerd op deze pagina.

De agenda voor deze ALV:

1 Opening.
2 Actualiteiten
3 Secretarieel jaarverslag
4 Financieel jaarverslag (decharge van penningmeester en bestuur)
5 Bestuurswisselingen.
6 Beleidsplan: Missie en Visie.
7 Rondvraag.
8 Sluiting

De bijlagen bij de agenda vindt u hier:

Secretarieel Jaarverslag 2021

Financieel Jaarverslag 2020

Verslag kascommissie 2020

VvS Conceptbegroting 2022