Bomenplan Gemeente Arnhem

In november 2019 stond er op deze website een bericht over uitstel van de bomenkap in park Gulden Bodem. Inmiddels is het Bomenplan van de gemeente Arnhem door de gemeenteraad vastgesteld en is het tijd voor een update.

Anderhalf jaar geleden hebben medewerkers van de gemeente park Gulden Bodem ‘geblest’ (aanbrengen van een oranje streep op bomen) om daarmee de te kappen bomen aan te geven.

Voorafgaand daaraan is eerst met de schouwgroep Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem overlegd om nut en noodzaak van de ‘dunning’ en de wijze waarop deze zou worden uitgevoerd te bespreken. Daarna zijn de bewoners uitgenodigd middels informatiebordjes bij alle ingangen om met medewerkers van de gemeente de voorgenomen dunning in het park te bespreken en te bekijken. Er  hebben toen twee rondgangen met geïnteresseerde bewoners plaatsgevonden.

Echter, kort daarna heeft de gemeenteraad een bomenkap moratorium ingesteld en was het niet meer mogelijk om de dunning uit te voeren. Dit moratorium gold totdat een nieuw Bomenplan in de gemeenteraad was vastgesteld. Het plan (dat u op de website van de Gemeente Arnhem kunt downloaden en lezen) is dit voorjaar door de raad goedgekeurd en daarmee kan de voorgenomen dunning alsnog uitgevoerd worden.

Omdat de ‘blessen’ (de te kappen bomen met een oranje streep) alweer anderhalf jaar oud zijn, en niet altijd meer even goed zichtbaar, zijn de bomen opnieuw van een oranje streep voorzien zodat duidelijk is welke bomen gekapt gaan worden.

Binnenkort worden informatiebordjes bij de ingangen geplaatst om bezoekers opnieuw te informeren over de voorgenomen werkzaamheden. Heeft u vragen en/of opmerkingen, neem dan contact op met de stadsdeelmanager Bossen en Parken van de gemeente Arnhem: kees.hin@arnhem.nl (026 377 5060)