Bomenkap in Gulden Bodem?

Naar aanleiding van een vraag van een bezorgde bewoner over de kapmarkering van een groot aantal bomen in park Gulden Bodem is door Kees Hin, stadsdeelmanager bossen & parken bij de Gemeente Arnhem, een reactie gegeven.

Hij vertelt in zijn reactie het volgende:

“Een aantal bomen in park Gulden Bodem is het kader van uitdunning in de zomer van 2018 gemarkeerd.

Voorafgaand aan dit markeren is er een rondgang geweest met de Schouwgroep Sonsbeek-Zijpendaal-Gulden Bodem. Daarbij is geconcludeerd dat het wenselijk is om het bos te dunnen en oude zichtlijnen te herstellen.

Hierna heeft de gemeente de bewoners, via infoborden bij de toegangen, uitgenodigd om de voorgenomen werkzaamheden met haar te bespreken. Bij de twee rondgangen met bewoners bleek een groot enthousiasme voor de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden.

Echter, eind 2018 ontstond er veel commotie in de stad met betrekking tot het kappen van bomen. Om de discussie niet onnodig hoog op te laten lopen is besloten de kapwerkzaamheden uit te stellen tot na vaststelling van een nieuw beleid.

Het nieuwe bomenbeleid is aangeboden aan de gemeenteraad en vermoedelijk zal dit op niet al te lange termijn worden vastgesteld.

Het is nu nog niet bekend wanneer de gemeenteraad tot een besluit komt en wat het besluit precies zal zijn. Daarom gaan wij er van uit dat deze winter geen kapwerkzaamheden zullen plaatsvinden. We stellen de uitvoering uit tot de winter van ’20/’21.

De voorgenomen werkzaamheden in park Gulden Bodem passen zowel procedureel als inhoudelijk uitstekend in het nu voorliggende Bomenplan, zeker ook in relatie tot het tegengaan van klimaatverandering. Dode of gevaarlijke bomen langs paden worden wel gekapt of gesnoeid.”