Conferentie toekomst duurzaam Sonsbeek

Donderdag 4 oktober organiseerden de Vrienden van Sonsbeek hun tweejaarlijkse conferentie vanuit de grote zaal in het Watermuseum. Thema was duurzaamheid.

“Sonsbeek is een van de groenen longen van de stad en daarmee van bijzondere waarde in een sterk bebouwde omgeving. Een park dat veel en graag gebruikt wordt door jong en oud, maar ook een park dat wij in volle glorie door willen geven aan de volgende generaties. Tijdens de conferentie willen we daarover in gesprek gaan. Hoe kunnen we het juiste evenwicht vinden tussen gebruik en behoud? Sonsbeek is immers voor Arnhem van levensbelang! Nu en in de toekomst!” Dagvoorzitter was Margreet van Gastel.

Kijk hier naar een kort verslag

PROGRAMMA

13.30     inloop

14.00     welkom

14.05     film  ’Voor altijd … grenzeloos genieten in Park Sonsbeek …’

14.15     Cathelijne Bouwkamp, wethouder gemeente Arnhem van o.a. groen, klimaat en  ruimtelijke ordening

14.30     inleiding Kees Hin, gebiedsmanager Parken en Bossen

14.40     inleiding Theo Reesink, landschapsarchitect

14.55     interview Albert van der Weide, kunstenaar

15.00     interview Alexander Godschalk, projectleider Sonsbeek 2020

15.05     thee en koffie

15.15     start workshop o.l.v. Sanne Blok van Groen Arnhem

15.15     start workshop o.l.v. Marlies van Diest, landschapsontwerper

16.15     terugkoppeling en interview n.a.v. onderzoeksvragen van studenten van

Hogeschool Van Hall Larenstein

16.30     afsluiting

17.00     borrel en afscheid scheidend voorzitter Edzard Gelderman