Mededeling in verband met het corona-virus

Beste Vrienden,

Nu de wereld in de greep van het corona-virus wordt gehouden raakt het ook onze Vereniging.

Helaas moest de ALV van 18 maart uitgesteld worden en bestond toen nog het idee dat deze een maand later plaats zou kunnen vinden. De realiteit laat ons echter een ander beeld zien en ook april zal niet haalbaar zijn. Zo is inmiddels bekend gemaakt dat de maatregelen in ieder geval tot 1 juni gaan duren. Voorlopig zullen we er allemaal bij gebaat zijn om zoveel mogelijk thuis te blijven en afstand te bewaren om uitbreiding van het virus, daar waar mogelijk, in te dammen. Activiteiten kunnen daardoor niet plaatsvinden. Ook bestaat er nog geen enkele zekerheid over de duur van deze totale terughoudendheid. In dat verlengde heeft het bestuur twee besluiten genomen waarover wij u, middels dit bericht, informeren.

  1. De ALV en ook de bestuursvergaderingen zijn  tot nader order uitgesteld.
  2. De geplande conferentie in het najaar zal verplaatst worden naar volgend jaar.

We hopen op uw begrip en wensen u voor nu veel gezondheid toe!

Namens het bestuur van de Vrienden van Sonsbeek,

Margreet van Gastel, voorzitter