Voorrang voor de Douglasspar

Boswachter Jeroen Glissenaar neemt ons op ons verzoek nu eens mee naar park Zypendaal. Er is niet veel voor nodig om hem erover te laten vertellen. Bijvoorbeeld over het feit dat een deel van dit park ooit werd verkocht aan projectontwikkelaars. En over de Amerikaanse eik die de Douglasspar aardig dwars kan zitten. Park Zypendaal is niet meer wat het geweest is. Daarvoor moeten we terug naar de periode voordat er een nieuwe woonwijk werd gebouwd tussen de Wolfslaan en het ziekenhuis. Dit gebied vormde oorspronkelijk een onderdeel van Zypendaal, maar het werd door de gemeente verkocht aan projectontwikkelaars. Zo’n transactie is trouwens daarna nooit meer tot stand gekomen, vertelt Jeroen Glissenaar, namens de gemeente beheerder van de monumentale parken in Arnhem en dus ook van Sonsbeek, Zypendaal en Gulden Bodem.

We rijden met Jeroen Zypendaal in. In de noordoostelijke hoek wordt hier het gebied tussen het Kluizenaarsbosje en de Wolfslaan gedund. De bosstrook daar heeft onderhoud nodig. Het gedeelte direct aan de Wolfslaan heeft een overmaat aan staand en liggend dood hout. Ook de lagere groei moet worden gedund. Het resultaat zal zijn dat het gebied er meer verzorgd uit gaat zien waardoor meer een parkachtig karakter ontstaat.

Geen kaalslag

Verschillende boomsoorten staan elkaar soms in de weg wat de groei belemmert. Met name als het om bijzondere en/of oudere bomen gaat, is ingrijpen wenselijk. Zo wordt het aantal Amerikaanse eiken verminderd omdat ze de (oorspronkelijke) Douglasspar teveel dwars zitten. De Amerikaanse eik is vergeleken met de traditionele eik een ‘doorsneeboom’ en hij groeit snel. Jeroen zegt dat niemand zich zorgen hoeft te maken over ‘kaalslag’. Alleen wat noodzakelijk is om andere bomen de ruimte te geven, wordt weggehaald. Rond november begint het ‘blessen’, dus het markeren van de bomen die gedund worden. Er zijn in dit gebied ook bijzondere exemplaren die meer ruimte nodig hebben. Zoals de fraaie acacia’s langs de akker en het aangrenzende pad. Op zich is dit voor deze boomsoort al een bijzondere plek en deze bomen krijgen de komende tijd extra zorg.

Fraaiere toegang

De derde reden voor deze ‘dunningsopdracht’ is om ervoor te zorgen dat de toegang vanaf de Wolfslaan een duidelijker status krijgt. Dat kan bijvoorbeeld door er een toegangshek te plaatsen. De inlooppaadjes die zijn ontstaan worden gehandhaafd en gemarkeerd. Het park wordt kortom vanaf de Wolfslaan bekeken meer toegankelijk, herkenbaar en uitnodigend. Dit onderhoudsplan is overlegd met de Schouwgroep. Die gaat minimaal twee keer per jaar de parken rond. De groep bestaat uit personen uit verschillende disciplines (gemeente als eigenaar, bos(bouw)deskundigen, natuurvereniging en Vrienden van Sonsbeek). Uitgangspunt vormt het beleids- en beheerplan voor de parken. Hierover meer in het volgende bulletin.

Door Huig Velders