AFGELASTING Algemene Ledenvergadering 18 maart 2020

Beste Vriend(in) van Sonsbeek,

Vanwege de recente ontwikkelingen rond de verspreiding van het coronavirus in Nederland heeft het kabinet donderdagmiddag (12 maart) tijdens een persconferentie nieuwe maatregelen aangekondigd die onder meer inhouden dat de al voor een deel van Nederland geldende beperkingen worden uitgebreid en geïntensiveerd.

Om die reden lijkt het ons als bestuur van de vereniging het beste om de geplande algemene jaarvergadering op woensdag 18 maart niet te laten doorgaan.

Het is een goed gebruik om deze jaarvergadering bij het aanbreken van de lente te organiseren. Dat “jaargetijdenprincipe” willen we graag handhaven en het aanbreken van de zomer gebruiken als moment voor de bijeenkomst. Dat zal dan ergens in de maand juni zijn. We sturen u te zijner tijd natuurlijk met plezier een uitnodiging en hopen intussen op een snel einde van deze vervelende periode.

Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur,

Henk Eenink, penningmeester.

 

de Notulen van de Algemene Ledenvergadering 21 maart 2019

het Secretariële jaarverslag over  2019

het Financieel jaarverslag 2019

en het Verslag van de kascommissie over het boekjaar 2019